Ισολογισμοί WERM A.E.


 


  • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
  • Project Management για Έργα Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού
  • Τεχνικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Πόσιμου, Βιομηχανικού και Αρδευτικού Νερού
  • Σχεδιασμός Μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού