Ισολογισμοί WERM A.E.


 


  • Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Project Management Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Εκπαίδευσης
  • Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων
  • Μελέτες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης Έργων
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πακέτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικό και μη Εξειδικευμένο Προσωπικό