Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
                                                                                                        
  • Τεχνικός Σύμβουλος για έργα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον). Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών, Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων και Παρακολούθηση Υλοποίησης έργων, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

  • Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του έργου: Τελική Ανάπλαση Χ.Υ.Τ.Α. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ και Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ