Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Oικονομικά στοιχεία

Ισολογισμός Werm A.E. 2012(xls)

Ισολογισμός Werm A.E. 2013(xls)

Ισολογισμός Werm A.E. 2014(pdf)

Ισολογισμός Werm A.E. 2017(pdf)

Ισολογισμός Werm A.E. 2018(pdf)

Ισολογισμός Werm A.E. 2019(pdf)

Ισολογισμός Werm A.E. 2020(pdf)

Ισολογισμός Werm A.E. 2021(pdf)