Ισολογισμοί WERM A.E.


 


  • Σχέδια Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων σε Τοπικό, Νομαρχιακό και Περιφερειακό Επίπεδο
  • Project Management για Έργα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
  • Προσδιορισμός και Θέσπιση Ποιοτικών Κριτηρίων Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων
  • Περιβαλλοντικός και Τεχνικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων
  • Περιβαλλοντικός και Χημικοτεχνικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων και Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ
  • Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Διαχείρισης και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων