Ισολογισμο? WERM A.E.


 


WERM A.E.
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 15, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
55 131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ/ΦΑΞ: +30 2310 426325
e-mail: [email protected]