Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Συνέδρια-Παρουσιάσεις


Στα πλαίσια της ΗΜΕΡΙΔΑΣ  "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: η περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας", η οποία διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών Πελοπονήσου-Δυτικής Ελλάδαςα-Ηπείρου-Ιόνιων Νήσων σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα στις 25 Φεβρουαρίου 2005, η WERM AE παρουσίασε μεθοδολογία και τεχνολογίες σχετικά με:
  1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΚΑΙ

  2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ